• Những hình thức Quảng cáo trực tuyến các khách sạn nên sử dụng trong năm 2014 Trong năm 2013, Lĩnh vực quảng cáo di động có mức tăng trưởng khoảng 103% (mặc dù booking từ di động vẫn chỉ chiếm khoảng 2.5% và mang lại doanh thu chỉ chiếm 1.3%). Và theo dự báo của website emarketer.com thì quảng cáo trên thiết bị di động sẽ tiếp tục tăng và đạt mức khoảng 30 tỷ vào năm 2014, 72 tỷ vào năm 2017
127 Nguyễn Trọng Tuyển - P.15 - Q.Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
(08) 862.928.174 - 0909.846.280
Hotline:0903.343.009

web: www.danghanthinh.com